SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 30 medlemsbedrifter.

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Fremmer sikkerhet og kompetanse

SFS BA - Ny arbeidsgruppe

SOFT bidrar til sikrere arbeid i høyden

Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg starter nå opp en styringsgruppe som skal sette arbeid i høyden i fokus. SOFT skal lede dette arbeidet sammen med Arbeidstilsynet. Forhåpentligvis kan det arrangeres et første møte i nær framtid hvor vi skal identifisere og prioritere områder fremover. Vi i SOFT er svært glade og takknemlige for tilliten vi har blitt vist. Nå har vi muligheten til å videreføre våre holdninger til arbeid i høyden inn mot et nytt område. Bygg og Anlegg er en viktig arena i arbeidslivet og dermed arbeid i høyden. Vi vil oppdatere medlemmene våre på fremdrift i arbeidet.

Les om nyheten til Samarbeid for Sikkerhet her: https://sfsba.no/2020/08/ny-arbeidsgruppe-fallulykker/

Les mer
Hengetraume

Hengetraume

Hengetraume, nå også omtalt som «hengesyndrom», har lenge vært innhyllet i en mystikkens tåke. Fra å være en tilstand registrert blant døde fjellklatrere og fallskjermhoppere hengende i tre, via litt mer medisinsk gjennomgang gjort av Haukeland Universitetssykehus, har man nå tatt dette et steg videre gjennom testing.

Les mer