SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 30 medlemsbedrifter.

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Fremmer sikkerhet og kompetanse

 

Falske kurstilbydere

FISAT og IRATA opplever for tiden at de får mange henvendelser fra personer som etterspør gyldigheten på nettsider/URL adresser som påstår at de tilbyr anerkjente kurs i henhold til sine bransjestandarder. I mange tilfeller resulterer dette i at personer blir villedet til å betale store summer for opplæring som ikke er anerkjent verken av FISAT eller IRATA.

Vi er ikke kjent med at dette gjelder Soft Sertifisering også, men for å bidra til å beskytte personer mot svindelforsøk, går vi sammen med de andre ledende europeiske leverandørene av Tilkomstteknikk å informerer om dette. 

Kurs i Tilkomstteknikk

Når man søker på nettet etter kurs i tilkomstteknikk godkjent av Anetva, Irata, Fisat eller Soft Sertifisering, bruk følgende nettsider for å verifisere om bedriften er en godkjent kurstilbyder:

www.anetva.org

www.irata.org

www.fisat.de

www.softsertifisering.no

RAPPORTER
Hvis du finner noen andre nettsider/URL adresser som påstår at de tilbyr ANETVA-, IRATA-, SOFT- eller FISAT-opplæring i Tilkomstteknikk, vennligst rapporter dette til aktuell organisasjon.

Takk for samarbeidet.

ANETVA, IRATA, SOFT og FISAT - sammen til fordel for Tilkomstteknikk samfunnet.

Les mer
SFS BA - Ny arbeidsgruppe

SOFT bidrar til sikrere arbeid i høyden

Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg starter nå opp en styringsgruppe som skal sette arbeid i høyden i fokus. SOFT skal lede dette arbeidet sammen med Arbeidstilsynet. Forhåpentligvis kan det arrangeres et første møte i nær framtid hvor vi skal identifisere og prioritere områder fremover. Vi i SOFT er svært glade og takknemlige for tilliten vi har blitt vist. Nå har vi muligheten til å videreføre våre holdninger til arbeid i høyden inn mot et nytt område. Bygg og Anlegg er en viktig arena i arbeidslivet og dermed arbeid i høyden. Vi vil oppdatere medlemmene våre på fremdrift i arbeidet.

Les om nyheten til Samarbeid for Sikkerhet her: https://sfsba.no/2020/08/ny-arbeidsgruppe-fallulykker/

Les mer