Aktuelle saker

 

Spørreundersøkelse om arbeid og helse i selerigg

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil i samarbeid med
SOFT å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tilkomstteknikere med formålet å
undersøke forekomsten av mulige helseplager knyttet til arbeidet. Resultatene
fra undersøkelsen skal fortelle om arbeidet og arbeidsbelastningen til
tilkomstteknikere og alle svar er derfor like viktige.

Les mer >
 

Sikringsleder- laglederseminar

SOFT vil arrangere sikrings- og lagleder seminar

Les mer >
 

SOFT i Europa

SOFT har etablert et nært samarbeid med 3 søsterorganisasjoner i Europa for å fremme sikkerhet innen arbeid i tau.

Les mer >
 

TILBAKETREKKING AV SOFT BRANSJESTANDARD 0901, 0902, 0903 og 0904 - I SIN HELHET

Som tidligere informert om på SOFT sin hjemmeside vil SOFT bransjestandard 0901, 0902, 0903 og 0904 bli tilbaketrukket.

Styret i SOFT har besluttet at bransjestandarden skal tilbaketrekkes med virkning fra og med 1. mars 2012.

Les mer >