TILBAKETREKKING AV SOFT BRANSJESTANDARD 0901, 0902, 0903 og 0904 - I SIN HELHET

Som tidligere informert om på SOFT sin hjemmeside vil SOFT bransjestandard 0901, 0902, 0903 og 0904 bli tilbaketrukket.

Styret i SOFT har besluttet at bransjestandarden skal tilbaketrekkes med virkning fra og med 1. mars 2012.

På grunn av omlegging av medlemskap i SOFT er det ikke knyttet opp sertifisering til medlemskapet i SOFT i 2012. Nå kan alle som ønsker sertifisering søke SOFT Sertifisering om å bli sertifisert etter NS 9600. SOFT type 1,2 og 3 medlemskap eksisterer ikke lenger. Dette ble besluttet på SOFT GF 2011 og gjøres gjeldende fra og med 2012. Dette betyr at alle medlemmer i SOFT fra og med i år er enten bedriftsmedlem eller personlig medlem.

Hvilken betydning har dette?

For «gamle» SOFT Type 2 og 3 bedrifter
Bedrifter som leverer tjenester i forbindelse med arbeid i tau må implementere NS 9600 del 4 og etterleve denne. I og med at NS 9600 del 4 bygger på den gamle bransjestandarden burde ikke dette bli krevende for bedrifter som tidligere har vært sertifisert som SOFT Type 2 og 3 bedrift. Det er imidlertid viktig å vaske prosedyrer opp mot krav i NS 9600 del 4 uavhengig av om en ønsker å sertifisere sin virksomhet etter NS 9600 del 4 eller ikke.

For «gamle» SOFT Type 3 bedrifter
Bedrifter som leverer opplæring iht. NS 9600 skal være sertifisert iht. NS 9600-3. Sertifiserte opplæringsvirksomheter er til enhver tid publisert på www.ttsoft.no

For «gammelt» SOFT sertifisert personell
Alt personell som tidligere var sertifisert etter SOFT bransjestandard er på en overgangsordning fram til de re-sertifiserer eller sertifiserer seg på nytt. Dette personellet skal følge NS 9600. Alt personell blir fra og med 1. januar 2012 sertifisert etter NS 9600 del 1 og 2.

For kjøpere av tjenesten arbeid i tau (tilkomstteknikk)
SOFT anbefaler at alle som benytter seg av overnevnte tjenester setter seg inn i NS 9600 Arbeid i tau (del 1, 2, 3 og 4) og går gjennom sine systemer og referere til «NS 9600 Arbeid i tau» i stedet for «SOFT bransjestandard». SOFT oppfordrer kjøpere av tjenester å kreve at underleverandører innen arbeid i tau følger NS 9600.

NS 9600:2010 Arbeid i tau
Del 1 Klassifisering og sertifisering av personell
Del 2 Opptakskrav og fagplan for opplæring
Del 3 Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter
Del 4 Krav til og sertifisering av virksomheter som tilbyr tjenester

Standardene kan kjøpes på www.standard.no. Det er også tilgjengelig en lesetilgang på SOFT sine medlemssider.


Mvh

Stein Hugo Thorsen

SOFT Sekretariat