SOFT i Europa

SOFT har etablert et nært samarbeid med 3 søsterorganisasjoner i Europa for å fremme sikkerhet innen arbeid i tau.

Etter intiativ fra Frankrike er det etablet tett kontakt mellom flere bransjeorganisasjoner for arbeid i tau i Europa. Pr i dag er det 4 organisasjoner i dette forumet.

Disse er:

- DPMC (Frankrike)
- ANETVA (Spania)
- FISAT (Tyskland)
- SOFT (Norge)

Målet med dette initiativet har vært og er å styrke bransjen på tvers av landegrensene. Bransjene opplever svært ulike virkeligheter i sine respektive land. Dette skyldes spesielle nasjonale regler.

Tiden fram til nå har vært brukt til å bli bedre kjent med hverandres systemer. Vi har besøkt hverandre i forbindelse med eksamineringer. Blant annet var DPMC tilstede under en eksaminering hos CAN AS i november 2011.

Det er utarbeidet en 14 punkts liste over viktige og obligatoriske fellestrekk ved de forskjellige systemene.

Det som er felles er:

 1. Fokus på høyest mulig sikkerhet ved å alltid benytte seg av best mulig teknologi og utvikle komptanse innen Arbeid i Tau
 2. Uavhengig eksaminering
 3. To systemer
 4. Kun bruk av typegodkjent utstyr (CE, EN)
 5. Redning er alltid en del av eksaminering
 6. Personellsertifisering betår av minimum 3 nivåer
 7. Lærebok/fagplan
 8. Skriftlige eksamineringsregler
 9. Resertifisering
 10. Nasjonale lover og forskrifter implementert i retningslinjer for Arbeid i Tau
 11. Registrering (loggføring) av timer i tau
 12. Risikovurderinger skal være grunnlaget for Arbeid i Tau
 13. Ergonomi
 14. Tilgjengelig organisasjonskart

Disse punktene må være oppfylt dersom andre organisajoner ønsker å delta i forumet.

I det siste har det vært fokus på å se på muligheter for konverteringsordninger lik den SOFT har med IRATA pr. i dag.

Disse organisajonene representerer stor kompetanse innenfor områder der vi ennå er i startgropen. Dette gjelder spesielt vindmøller (on/offshore), bygninger, og fjellrens eksempelvis. Som petroleums dominert bransjeorgan vil SOFT ha stor nytte ved å samarbeide med disse organisasjonene.

Vi vil oppdatere dere om utviklingen videre.