Spørreundersøkelse om arbeid og helse i selerigg

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil i samarbeid med
SOFT å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tilkomstteknikere med formålet å
undersøke forekomsten av mulige helseplager knyttet til arbeidet. Resultatene
fra undersøkelsen skal fortelle om arbeidet og arbeidsbelastningen til
tilkomstteknikere og alle svar er derfor like viktige.

STAMI vil sende en formell forespørsel om deltagelse og
informasjon om undersøkelsen til SOFT's medlemmer i slutten av august måned.
Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen. De som ikke ønsker å delta i
undersøkelsen, kan se bort fra henvendelsen. Undersøkelsen gjennomføres
nettbasert og det tar om lag 20 - 30 minutter å svare på spørsmålene.
Hjemmesiden for undersøkelsen vil være åpen for svar i perioden 1/9 - 31/9 -
2012. Undersøkelsen vil bli anonymisert og det vil ikke være mulig å koble
svarene på spørreskjemaet til person.


De som ønsker å delta i spørreundersøkelsen om arbeid i
selerigg og helse kan trykke på den vedlagte lenken til undersøkelsen www.qps-nordic.org/selerigg.