Sikringsleder- laglederseminar

SOFT vil arrangere sikrings- og lagleder seminar

Sikringslederseminar er påkrevd gjennom NS 9600-4. Siden mange mindre selskaper kan finne dette utfordrende, vil SOFT nå undersøke om det er en interesse for at vi arrangerer dette seminaret.

Foreløpige tema for seminaret:

  • Gjennomgang av NS 9600
  • Gjennomgang av CertaSoft
  • Fokusområder innen metoder som skarpe kanter, leding, basis metoder osv.

Derom det er stor nok interesse for et slikt seminar vil vi arrangere dette. Tenkt tidspunkt vil være i løpet av oktober. Det er også anledning for andre enn små selskaper å delta.

 

Er du/dere interessert send en e-post til tore@ttsoft.no. Og vennligst meld fra så raskt som mulig.

 

Håper å høre fra dere!