Aktuelle saker

SOFT på OTD

Møt oss på OTD dagene. Vi holder til på stand nr 4000 i hall D.

Les mer >

Sikkerhetsrapport

Styret i SOFT har vedtatt at bransjen i fellesskap skal lage en sikkerhetsrapport for tilkomstteknikk.

Les mer >
 

Nye styremedlemmer i SOFT

Under generalforsamlingen for SOFT den 15. mai ble Bjørn Vidar Gunvaldsen gjenvalgt som styremedlem. Marcus Brevik og Torstein Bringaker ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Styrets sammensetning

Les mer >
 

SOFT Sertifisering

Hjemmesiden til SOFT Sertifisering er flyttet til www.softsertifisering.no

Pålogging til CertaSoft vil i framtiden kun være tilgjengelig på hjemmesiden til SOFT Sertifisering

Les mer >
 

SPRAT konferansen Anaheim 2013

Bakgrunn:

En medlemsbedrift kontaktet oss etter at de hadde vært i kontakt med SPRAT.

SPRAT er en medlemsorganisasjon med utspring i USA, men er nå blitt globale. De er spesielt store i USA, Canada, Danmark, Dubai for å nevne noen. Representanter for bedriften vurderte å reise over til SPRAT for å informere om SOFT og NS 9600. Vi mente at dette var best at vi ivaretok, og dermed burde vi være til stede. Ved grunnleggende presentasjoner bør bransjeorganer snakke seg i mellom. Den norske medlemsbedriften kunne selvfølgelig være med for å presentere seg selv. Dette ble det ikke noe av, så vi reiste over alene. Hensikten var å etablere kontakt og muligens åpne dører.

Les mer >