Nye styremedlemmer i SOFT

Under generalforsamlingen for SOFT den 15. mai ble Bjørn Vidar Gunvaldsen gjenvalgt som styremedlem. Marcus Brevik og Torstein Bringaker ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Styrets sammensetning