Forberedelsene til Høydekonferansen 2015 er i gang

Forberedelsene til Høydekonferansen 2015 er i gang

Arbeidet med Høydekonferansen 2015 er allerede i gang og SOFT er representert i programkomiteen også i år. Allerede 2. september møtes programkomiteen til sitt første møte. Dato for begivenheten er satt til 5. og 6.mai 2015. Dersom du har tanker og innspill

om hva som bør fokuseres på og hvem som kan være aktuelle foredragsholdere, ta gjerne kontakt med oss i komiteen. Du kan sende forslag til Chul Aamodt (chul@enerwe.no) eller Tore Rønstad (tore@ttsoft.no). For påmelding og mer informasjon, se http://www.enerwe.no/arrangementer/hoydekonferansen-2/