Revisjon av NS9600

Revisjon av NS9600 og nytt mandat til SNK 279

NS 9600 nærmer seg en alder av 5 år. Det betyr at den må vurderes for revisjon. SOFT mener at denne standarden må revideres. Årsakene er blant annet:

  • Klasse B fungere ikke optimalt
  • Noen krav resulterer i forskjellsbehandling
  • Sertifiseringsdelen skal være atskilt i egen del
  • Renskriving av tekst behøves
  • Noen krav bør styrkes eller fjernes

Derfor er standardiseringskomiteen SNK 279 som laget NS 9600 i sin tid oppstått på nytt. Komiteen består av representanter fra en rekke aktører fra bransjen, SSE, myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. SOFT er også med i komiteen og innehar ledervervet.

Komiteen har også fått et nytt mandat i tillegg til revisjon av NS 9600: Standard Norge ønsker å etablere en NS standard som stiller krav til opplæring innen fallsikring. Derfor vil SNK 279 bestå av 2 arbeidsgrupper som skal jobbe med sine respektive standarder.

Vi vil oppfordre bransjen til å følge med på dette arbeidet, og vi skal prøve å komme med nyheter om prosessen fremover. Medlemmer i SOFT vil kunne delta på høring ved et senere stadium.