Aktuelle saker

Rapport fra dødsulykken på engelsk sektor i 2011.

Rapport fra den tragiske hendelsen på Brent C, engelsk sektor, hvor en mann omkom etter fall fra høyden er nå publisert.

Det er ut til at løpebremsen ble satt ut av spill, som igjen førte til et langt fall. Tauene lå over en skarp kant. Til tross for relativ liten visning var dette nok til at konsekvensen ble som den ble. Når endelig sikringstau og brems fanget opp fallet (ca 11 meter), ble fangrykket så stort at tauet røk. 

Fall from height
A report summarising

Les mer >

Returnering av karabinere fra DMM

SOFT la nylig ut varsel om tilbaketrekking av karabinere fra DMM. 

Kunder som er berørt av dette kan sende karabinerne i retur til DMM for å få dem reparert eller erstattet. DMM har lagt ut informasjon om fremgangsmåte på hjemmesiden:

Recall Returns Procedure

 

Les mer >

DMM tilbaketrekker karabinere

Feilfunksjon setter sikkerheten i fare.

Utstyrsleverandøren DMM varsler umiddelbar tilbaketrekking av karabinere de har produsert på grunn av en feilfunksjon i porten til karabineren. 

For nærmere informasjon vedrørende karabinere som må kontrolleres, åpne eller last ned følgende dokument DMM Product Recall

 

Les mer >

Sammenhenger mellom standarder og forskrifter

Det hersker en del spørsmål rundt forskrifter og standarder. For å kunne forstå dette bedre er det viktig å komme med noen forklaringer:

 

Les mer >

Presentasjonene fra Høydekonferansen 2015

Presentasjonene som ble holdt på Høydekonferansen er publisert og kan leses på

http://www.enerwe.no/hoydekonferansen-2015

Les mer >

<> Neste >