DMM tilbaketrekker karabiner

DMM tilbaketrekker karabinere

Feilfunksjon setter sikkerheten i fare.

Utstyrsleverandøren DMM varsler umiddelbar tilbaketrekking av karabinere de har produsert på grunn av en feilfunksjon i porten til karabineren. 

For nærmere informasjon vedrørende karabinere som må kontrolleres, åpne eller last ned følgende dokument DMM Product Recall