Returnering av karabinere fra DMM

Returnering av karabinere fra DMM

SOFT la nylig ut varsel om tilbaketrekking av karabinere fra DMM. 

Kunder som er berørt av dette kan sende karabinerne i retur til DMM for å få dem reparert eller erstattet. DMM har lagt ut informasjon om fremgangsmåte på hjemmesiden:

Recall Returns Procedure