Rapport fra dødsulykken på engelsk sektor i 2011.

Rapport fra dødsulykken på engelsk sektor i 2011.

Rapport fra den tragiske hendelsen på Brent C, engelsk sektor, hvor en mann omkom etter fall fra høyden er nå publisert.

Det er ut til at løpebremsen ble satt ut av spill, som igjen førte til et langt fall. Tauene lå over en skarp kant. Til tross for relativ liten visning var dette nok til at konsekvensen ble som den ble. Når endelig sikringstau og brems fanget opp fallet (ca 11 meter), ble fangrykket så stort at tauet røk. 

Fall from height
A report summarising