Aktuelle saker

 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling for SOFT og SOFT Sertifisering ble avholdt 13. mai i Bergen.

Les mer >

SOFT vant HMS pris

Årets høydekonferanse er gjennomført, og likt som i fjor ble det delt ut en HMS-pris til en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden.

I år var det SOFT bransjeorganisasjon som ble tildelt denne ærefulle prisen, og Stein Hugo Thorsen ble utnevnt til å ta i mot prisen på vegne av alle medlemsbedriftene som tilsammen utgjør SOFT. Vi i administrasjonen takker alle medlemsbedriftene for samarbeidet, og ser frem til å fortsette dette i årene som kommer.

Intervju med Stein Hugo etter prisutdelingen.

HMS pris 2015 

 

 

 

Les mer >

Trygg i tau

Norsk Akkreditering har lagt ut en nyhet om akkrediteringen av Soft Sertifisering på hjemmesiden sin. Les nyheten her: Trygg i tau

Les mer >

ECRA møte med IRATA, Berlin januar 2015

Høsten 2014 henvendte IRATA seg til ECRA med ønske om å møtes. ECRA er et forum for europeiske organisasjoner for tilkomstteknikk. SOFT er en av 4 medlemsorganisasjoner.

Møtet med IRATA fant sted i Berlin 26. januar.

Hensikten med møtet var å bli bedre kjent og se på hva vi kunne samarbeide om, eventuelt muligheten for IRATA til å bli et medlem i ECRA.

Les mer >
 

Rapport fra dødsulykkeTT i 2011 offentliggjort

Sommeren 2011 omkom det en nivå 2’er på engelsk sektor. Dette er en ulykke det har vært mye snakk om i TT miljøet. Nå er konklusjonen endelig klar. Arbeidsgiver ble stilt til ansvar og bøtelagt. Les mer på denne linken: http://press.hse.gov.uk/2015/company-fined-after-worker-killed-in-offshore-incident/

Les mer >

<> Neste >