Sikkerhetsmelding vedrørende ASAP Lock

Sprekker oppdaget i Petzl`s ASAP LOCK

Petzl har fått tilbakemeldinger fra kunder om at det er oppdaget sprekker i ASAP LOCK under rutinemessig inspeksjon. Disse er returnert til Petzl og det er utført tester som viser at dette ikke utgjør en umiddelbar risiko for brukeren, men alle disse må inspiseres og taes ut av bruk umiddelbart dersom det oppdages sprekker i komponentene.

Utfyllende informasjon, prosedyre for inspeksjon og korrigerende tiltak:

Sikkerhetsmelding vedrørende ASAP LOCK