SFS BA - Ny arbeidsgruppe

SOFT bidrar til sikrere arbeid i høyden

Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg starter nå opp en styringsgruppe som skal sette arbeid i høyden i fokus. SOFT skal lede dette arbeidet sammen med Arbeidstilsynet. Forhåpentligvis kan det arrangeres et første møte i nær framtid hvor vi skal identifisere og prioritere områder fremover. Vi i SOFT er svært glade og takknemlige for tilliten vi har blitt vist. Nå har vi muligheten til å videreføre våre holdninger til arbeid i høyden inn mot et nytt område. Bygg og Anlegg er en viktig arena i arbeidslivet og dermed arbeid i høyden. Vi vil oppdatere medlemmene våre på fremdrift i arbeidet.

Les om nyheten til Samarbeid for Sikkerhet her: https://sfsba.no/2020/08/ny-arbeidsgruppe-fallulykker/