Om SOFT

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt.

SOFT har bidratt til at vi i Norge, har en nasjonal standard for arbeid i tau. SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner. 

SOFT ble stiftet ved konstituerende generalforsamling i Stavanger 20. januar 2000.

 

 

 

Besøksadresse

Fantoftneset 1
5072 Bergen

Postadresse

Postboks 37, Slettebakken
5899 Bergen

E-post post@ttsoft.no