ECRA

ECRA (European Committee for Rope Access) er et fora for møter mellom bransjeorgan innen tilkomstteknikk i Europa. ECRA

Medlemmene er:

Målet for ECRA er å dele erfaringer på tvers av landegrensene, for på den måten øke sikkerheten innen arbeid i tau. ECRA skal også være åpen for å samarbeide med myndigheter.

Utgangspunktet for denne komiteen var at noen bransjeorgan opplevde å stå alene i sine respektive land når det gjaldt å fronte tilkomstteknikk som disiplin. Samtidig ønsket man å følge tanken i den Europeiske union om fri flyt av varer og tjenster i Europa.

ANETVA, FISAT, DPMC og SOFT bestemte seg etter de første møtene å opprettholde kontakten. IRATA ble invitert til å bli med i gruppen, men så ikke det samme behovet.  De er globale med høy anseelse, og ville fortsette som før. 

Man fokuserte da på et "crossover chart" som kan betraktes som en enkel samsvarsvurdering.

Resultatet ble en felles aksept av alle 4 organisasjoner, med de forskjeller og likheter vi har. Aksepten ble nedfelt i en deklarasjon som består av 14 krav. Disse kravene er felles for alle organisasjonene.

Disse er:

 1. Alle organisasjoner skal søke å implementere det høyeste nivå av sikkerhet ved å fremme beste tilgjengelige teknologi, og seneste kunnskap for alle som utfører arbeid i tau.
 2. Eksaminering skal gjøres av en uavhengig part.
 3. I alle sammenhenger, både jobb og trening, skal ekstra tiltak vurderes.
 4. Kun bruk av EN godkjent utstyr.
 5. Redning skal være en del av all eksaminering.
 6. Sertifiseringsnivå for personell skal inneha minst 3 nivåer.
 7. Anbefalte metoder for utførelse av arbeid i tau skal være etablert.
 8. Prosedyrer for eksaminering.
 9. Resertifisering skal være obligatorisk, eller i gang med å bli implementert.
 10. Nasjonale, og når relevant, europeiske retningslinjer og forskrifter skal være implementert.
 11. Dokumenterbare erfaringstimer for å nå høyere nivå.
 12. Risikovurderinger skal være grunnlag for all aktivitet ved arbeid i tau.
 13. Ergonomi skal påvirke våre valg av metoder.
 14. Organisasjonskart for organisasjonen skal være allment tilgjengelig.

Disse krav må også tilfredsstilles av eventuelt nye medlemmer av ECRA.