Historikk

1990: De første tilkomstteknikkere reiser offshore. Dette var fjellklatrere som man så kunne brukes til enklere arbeid med kompleks tilkomst.

2000 (januar): Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) blir etablert. SOFT utarbeider en bransje standard for opplæring og utførelse av tilkomstteknikk.

2007: Styret i SOFT vedtar at de ønsker å kontakte Standard Norge. Målet er å gjøre bransjestandarden til en Nasjonal standard (NS).

2010 (januar): NS 9600 Arbeid i tau blir publisert og er klar til bruk.

2010 (februar): SOFT etablerer et sertifiseringsorgan med egne ansatte. Sertifiseringsorganet får navnet SOFT Sertifisering AS og eies 100% av SOFT.

2011 (desember): De første opplæringsbedriftene blir sertifisert iht NS 9600

2012 (januar): Personellsertifisering etter NS 9600 blir startet opp.

2012 (mars):SOFT Bransjestandard blir trukket tilbake i sin helhet. 

2012 (mai): Den første utførende bedriften blir sertifisert iht NS 9600.

2012 (juni): SOFT etablerer "ECRA – European Committee for Rope Access" sammen med ANETVA, DPMC og FISAT.

2015: Arbeidet med første revisjon av NS 9600 starter.

2016: NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon.