Organisering SOFT

 

Organisasjonskart SOFT

Org. kart SOFT

Styret i SOFT

Mette Øverbø Styreleder
Håvard Fosse Styremedlem
Steinar Nilsen Styremedlem
Ingrid Thorsdal Styremedlem
Gisle Frydenlund Styremedlem
Martin Rødahl Styremedlem