Organisering SOFT

 

Organisasjonskart SOFT

Org. kart SOFT

 

Styret i SOFT

 Torstein Eide

 Styreleder

 Nils Halvor Berge

 Nestleder

 Kyrre Østbø

 Styremedlem

 Bjørn Jacques

 Styremedlem

 Stian Tolnæs

 Styremedlem

 Håvard Fosse

 Styremedlem

 Martin Rødahl

 Styremedlem

 Ingrid Haug

 Styremedlem