Verdigrunnlag

Visjon: Europas mest anerkjente bransjeorgan for arbeid i høyden

Formål: Skal fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt, samt alt som derved er forbundet.


Kjerneverdier:

Kjerneverdier SOFT

Løfter: Vi skal fremme medlemmenes interesser