Rapporter

Sikkerhetsrapporter

SOFT publiserer sikkerhetsrapporter basert på innrapporterte hendelser i vår database. Hensikten med dette er å bevisstgjøre og ta lærdom av uønskede hendelser, for å gjøre arbeidshverdagen til tilkomstteknikkere tryggest mulig og sette i gang tiltak der vi ser det eventuelt er nødvendig.

Graf

SOFT Statusrapport 2020

SOFT Statusrapport 2018

SOFT Statusrapport 2017

SOFT sikkerhetsrapport 2016

SOFT sikkerhetsrapport 2015

SOFT sikkerhetsrapport 2014

SOFT sikkerhetsrapport 1. halvår 2014

SOFT sikkerhetsrapport 2013

SOFT sikkerhetsrapport 1. halvår 2013

Arbeid i selerigg og helseplager

STAMI Rapport (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Hengetraume/hengesyndrom

Rapporter fra utstyrsleverandører

Sikkerhetsmelding vedrørende ASAP LOCK

Oppdatert sikkerhetsinformasjon Petzl CROLL brystklemme

Informasjon vedrørende Petzl CROLL B16 & B16AAA                                     

Andre rapporter

Ulykker i bygg og anlegg i 2015 - Arbeidstilsynet