Kurs

Sammen med myndigheter, leverandører og brukere av tjenesten har SOFT bidratt til at vi har en nasjonal standard for arbeid i tau, NS 9600. NS 9600 er en sertifiseringsstandard som beskriver krav til personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter.

For å ivareta sertifiseringordningen har SOFT etablert et uavhengig sertifiseringsorgan: SOFT Sertifisering AS.

Kurs
Kurs i henhold til NS 9600 gjennomføres av sertifiserte opplæringsviksomheter. Mer informasjon om kurs og sertifisering er tilgjengelig på hjemmesiden til SOFT Sertifisering.