Kursplan for bruk av taumoped

Tilkomstteknikk og bruk av taumoped er nært beslektet.

Arbeidstilsynet definerer adkomst med taumoped som §17-24 Tau brukt som adkomstvei.

NS 9600 har ikke opplæring i bruke av taumoped som en obligatorisk del. Allikevel definerer opplæring i henhold til NS 9600 en del av momentene som det læres opp i et tradisjonelt kurs for taumopeder.

Medlemmene i SOFT har også sett at opplæring av TT personell i bruk av taumoped bør følge et visst minimum. Derfor har SOFT sammen med medlemmene laget en minimum anbefaling for opplæring av personer, som allerede har et NS 9600 sertifikat, i bruk av tau mopeder.

Kursplan for bruk av Taumoped (word) Kursplan for bruk av Taumoped (PDF)

Taumoped Foto Act Safe