Klatrene

SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt.

Fremmer sikkerhet og kompetanse

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i «NS 9600 – Arbeid i tau» har SOFT etablert et sertifiseringsorgan – SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA

Aktuelt

Tilkomstteknikk

Klatrer henger under en rigg

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (også kalt industriklatring) er en sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for å utføre jobber på steder som kan være vanskelig å komme til vha. andre adkomstmetoder.

Tilkomstteknikk kan brukes som et alternativ til stillas, der det skal gjøres arbeid over kortere tidsrom og der det er begrenset med antall operatører som skal utføre arbeid, forutsatt at dette er like forsvarlig med tanke på risiko.

Tilkomstteknikk eller fallsikring - Samma det?

Gjennom stadig tettere kontakt med myndigheter og andre aktører lærer vi som bransjeorgan stadig mer. Samtidig ser vi at endringer skjer i forskrifter, som igjen gir grobunn for refleksjon. NS 9600 er under revisjon med den hensikt å være enklere å bruke samt utfylle/utdype forskrifter bedre. I tillegg er det et standardiseringsprosjekt vedrørende fallsikring under arbeid. SOFT er aktivt med i begge disse prosjektene gjennom å ha ledelsesansvar for komiteene som jobber med disse prosjektene.

Jobber i høyden