Endring i SOFT-styret

Generalforsamling i SOFT ble gjennomfør 31. mai i Bergen.

Jørn Magne Olsen fra CAN AS kommer inn som nytt styremedlem.

Sverre Brufladt ønsket ikke gjenvalg. SOFT ønsker å takke Sverre for innsatsen han har lagt ned i SOFT gjennom 4 år i styret.

Protokoller for SOFT og SSE er tilgjengelig her:

Medlemsinnlogging