Modifikasjonskonferansen 2024 1
Modifikasjonskonferansen

Modifikasjonskonferansen 2024

19-20 mars gikk Modifikasjonskonferansen av stabelen. Her presenterer operatørselskapene sine planer samt at leverandørindustrien får komme med sine innspill.

Totalt er det planlagt 1500 modifikasjonsprosjekter i løpet av de neste 2 – 3 år. Så aktiviteten er høy! Samtidig advarer leverandørene om at det krevende å lever i henhold til ønsker og plan. Kompetanse og tilgjengelig på dette er krevende, da man ser en stagnasjon eller tilbakegang på blant annet fagbrev. Samtidig er leverandørene tydelig på at de ønsker å tenke nytt for å bedre leveransene. Det kan dreie seg om teknologi eller hvordan man kan utforme kontakter. Det som er en gjennomgående tilbakemelding fra kunder, er at man må lever på tid og til riktig kvalitet. Får å kunne oppnå dette er det derfor viktig at man tenker nytt på samarbeid mellom leverandør og kunde. «One Team» modellen ble nevnt. FLX avdelingen i Equinor har jobbet intensivt med nettopp dette og ble løftet frem ved flere anledninger. Tanken er at man skal komme tidlig inn i prosjekter for å unngå feil senere i prosessen.

En del kritiske stemmer påpeker at dette er prøvd ut før, uten nevneverdig resultat. Det blir fort flotte ord. Man opplever det krevende å presentere ny teknologi for kunde.

Det ble også vektlagt at tillit er sentralt og må bygges. Ros og ris må gå begge veier i prosjektets interesse. Og det ser det ut til at det er større aksept for.

Her er lenke til presentasjonene:Presentasjoner-2024 – Modifikasjonskonferansen