Om soft

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt.

SOFT har bidratt til at vi i Norge, har en nasjonal standard for arbeid i tau. SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner.

SOFT ble stiftet ved konstituerende generalforsamling i Stavanger 20. januar 2000.

ECRA

ECRA (European Committee for Rope Access) er et fora for møter mellom bransjeorgan innen tilkomstteknikk i Europa.

Medlemmene er:

Målet for ECRA er å dele erfaringer på tvers av landegrensene, for på den måten øke sikkerheten innen arbeid i tau. ECRA skal også være åpen for å samarbeide med myndigheter.

Utgangspunktet for denne komiteen var at noen bransjeorgan opplevde å stå alene i sine respektive land når det gjaldt å fronte tilkomstteknikk som disiplin. Samtidig ønsket man å følge tanken i den Europeiske union om fri flyt av varer og tjenster i Europa.

ANETVA, FISAT, DPMC og SOFT bestemte seg etter de første møtene å opprettholde kontakten. IRATA ble invitert til å bli med i gruppen, men så ikke det samme behovet.  De er globale med høy anseelse, og ville fortsette som før.

Man fokuserte da på et «crossover chart» som kan betraktes som en enkel samsvarsvurdering.

Resultatet ble en felles aksept av alle 4 organisasjoner, med de forskjeller og likheter vi har. Aksepten ble nedfelt i en deklarasjon som består av 14 krav. Disse kravene er felles for alle organisasjonene.

Disse er:

 1. Alle organisasjoner skal søke å implementere det høyeste nivå av sikkerhet ved å fremme beste tilgjengelige teknologi, og seneste kunnskap for alle som utfører arbeid i tau.
 2. Eksaminering skal gjøres av en uavhengig part.
 3. I alle sammenhenger, både jobb og trening, skal ekstra tiltak vurderes.
 4. Kun bruk av EN godkjent utstyr.
 5. Redning skal være en del av all eksaminering.
 6. Sertifiseringsnivå for personell skal inneha minst 3 nivåer.
 7. Anbefalte metoder for utførelse av arbeid i tau skal være etablert.
 8. Prosedyrer for eksaminering.
 9. Resertifisering skal være obligatorisk, eller i gang med å bli implementert.
 10. Nasjonale, og når relevant, europeiske retningslinjer og forskrifter skal være implementert.
 11. Dokumenterbare erfaringstimer for å nå høyere nivå.
 12. Risikovurderinger skal være grunnlag for all aktivitet ved arbeid i tau.
 13. Ergonomi skal påvirke våre valg av metoder.
 14. Organisasjonskart for organisasjonen skal være allment tilgjengelig.

Disse krav må også tilfredsstilles av eventuelt nye medlemmer av ECRA.

Verdigrunnlag

Visjon: Europas mest anerkjente bransjeorgan for arbeid i høyden

Formål: Skal fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt, samt alt som derved er forbundet.

Kjerneverdier:

 • Sikkerhet
 • Opplæring
 • Forståelse
 • Trygghet

Kjerneverdier SOFT

Løfter: Vi skal fremme medlemmenes interesser

Styret i Soft

Torstein Eide
Styreleder

Jørn Magne Olsen
Styremedlem

Yngve Andrè Grüner
Styremedlem

Ola Agledahl
Styremedlem

Silje Strand
Styremedlem

Leiv Røv
Styremedlem

Om soft 1

Historikk

De første tilkomstteknikkere reiser offshore. Dette var fjellklatrere som man så kunne brukes til enklere arbeid med kompleks tilkomst
1990
Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) blir etablert. SOFT utarbeider en bransje standard for opplæring og utførelse av tilkomstteknikk
2000
Styret i SOFT vedtar at de ønsker å kontakte Standard Norge. Målet er å gjøre bransjestandarden til en Nasjonal standard (NS)
2007
NS 9600 Arbeid i tau blir publisert og er klar til bruk
2010
SOFT etablerer et sertifiseringsorgan med egne ansatte. Sertifiseringsorganet får navnet SOFT Sertifisering AS og eies 100% av SOFT
2010
De første opplæringsbedriftene blir sertifisert iht NS 9600
2011
Personellsertifisering etter NS 9600 blir startet opp
2012
SOFT Bransjestandard blir trukket tilbake i sin helhet
2012
Den første utførende bedriften blir sertifisert iht NS 9600
2012
SOFT etablerer ``ECRA – European Committee for Rope Access`` sammen med ANETVA, DPMC og FISAT.
2012
Arbeidet med første revisjon av NS 9600 starter
2015
NS 9600 blir minimumsnorm på norsk juristiksjon
2016